Yatırım Teşvik Belgesi


Devletin, yatırım hacminin arttırılması amacıyla, bu konularda önceliği olan yörelere daha çok olmak üzere, yatırımın cinsine bağlı olarak değişen oranlarda verilen ve yatırımcıya sunulan desteklerin tümüne yatırım teşviki denir.

Yatırım Teşvik Belgesi, sermaye birikimlerini yatırımlara yönlendirmek, üretimde yüksek katma değer oluşturmak, ileri ve uygun teknolojileri kullanarak bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, istihdam oluşturmak ve uluslar arası rekabet gücü sağlamak için yatırımların ve yatırımcıların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla verilen bir belgedir.

Yatırım teşvik belgesi, firmaya doğrudan nakit verilmesi anlamına gelmez. Bu belge kapsamında yatırımcının yatırım yaptığı alanda büyük bir nakit çıkışı olmaması için parasal sermayesinin eksilmesini önleyen destekler, muafiyetler ve indirimler söz konusudur.

Yaptığı yatırımların genel nitelikleri Yatırım Teşvik Mevzuatına aykırı olmayan her girişimcinin yatırım teşvik belgesi alarak devlet yardımlarından yararlanması hem yatırımlar için sermaye oluşturucu unsurlara olanak sağlayacak, hem de yatırımların yaygınlaşmasını, öncelikli bölgelere doğru yatırım ağının genişlemesini sağlayacaktır

BİZDEN HABERLER

E-Bülten Kayıt

Firmamızdan haberder olmak için bültene kayıt olabilirsiniz.