KOSGEB Genel Destek Programı


KOSGEB desteklerinden yararlanabilmek için öncelikle işletmelerin kobi sınıfında olması gerekmektedir.

KOBİ: 250 Kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 120.000.000 TL’yi (Yüz Yirmi Milyon Türk Lirası’nı) aşmayan ve Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte, mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimdir.

Kobi tanımına uyan işletmelerden, faaliyet alanı desteklenen sektörler içerisinde yer alan işletmeler, KOSGEB veritabanına kayıtlı olmaları ve son mali yıla ait Kobi Beyannamelerinin güncel olması kaydı ile KOSGEB desteklerinden yararlanabilir.

KOSGEB, çeşitli Program başlıkları adı altında işletmelere hibe destekler vermektedir. Bu başlıklardan Genel Destek Programı kapsamında verdiği destek üst limitleri ve destek oranları, aşağıda tabloda yer almaktadır.

BİZDEN HABERLER

E-Bülten Kayıt

Firmamızdan haberder olmak için bültene kayıt olabilirsiniz.