TKDK Hibe Destekleri


Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, AB ve uluslar arası kuruluşlardan sağlanan kaynakların, ülkemizde kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetlerde kullanılmasını sağlamak amacıyla 04/05/2007 tarihinde kabul edilen 5648 sayılı “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” ile kurulmuştur.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Hibe Programları, AB ve uluslar arası kuruluşlardan sağlanan kaynakların ülkemizde kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetlerde kullanılmasını sağlamak üzere gerçekleştirilmektedir.

Uygulanan program ve projelerle; yerel potansiyel ve kaynaklara dayalı olarak kırsal ekonominin rekabet gücünün yükseltilmesi, gelir ve istihdam imkânlarının artırılması ve çeşitlendirilmesi, insan kaynaklarının ve örgütlenme düzeyinin geliştirilmesi, fiziki ve sosyal altyapı hizmetlerinin yaygınlaştırılması, etkinleştirilmesi ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, kırsal çevrenin, doğal ve kültürel varlıkların korunarak geliştirilmesi suretiyle, kırsal toplumun refahının artırılması hedeflenmektedir.

Program dahilinde tarım ürünlerinin işlenmesi, değerlendirilmesi ve pazarlanmasına yönelik ekonomik faaliyet yatırımları ile kuruluşların köy bazlı sulama tesislerine yönelik yatırımları teşvik edilmektedir.

Program kapsamında makine-ekipman desteğine de yer verilmekte olup buradaki amaç; tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin çiftçiler tarafından kullanımını yaygınlaştırmak üretim maliyetlerini düşürerek pazara dönük rekabet avantajı sağlamaktır.

BİZDEN HABERLER

E-Bülten Kayıt

Firmamızdan haberder olmak için bültene kayıt olabilirsiniz.