Agrega CE Belgesi


“CE İşareti”, Yapı malzemelerinin piyasaya arzında zorunlu olan bir işarettir ve malzemeye, malzemenin ambalajına veya malzemeye ait ticari belgelere iliştirilerek kullanılır. Agregalar, CE İşaretlemesi için Yapı Malzemeleri Direktifi (305/2011/AB) kapsamında, Sistem 2+ Uygunluk Değerlendirme Sistemine göre belgelendirilir.

CE İşareti Hangi Yapı Malzemeleri İçin Zorunludur?

Yönetmelikte CE İşaretine tabi yapı malzemeleri, bina ve diğer inşaat mühendisliği işlerini içeren yapı işlerinde kalıcı olarak kullanılan ürünler olarak tanımlanmaktadır.

CE İşareti Ürüne Nasıl İliştirilebilir?

Ürünün CE İşareti ile beyan edilecek performans değerleri, tabi olduğu ulusal standarda (veya standardın bulunmaması durumunda ise bir ulusal teknik onaya) göre uygunluğu değerlendirilerek teyit edilir. Ulusal standarda göre yapılacak değerlendirme, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilgili ürün bazında görevlendirilen Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarınca “Fabrika Üretim Kontrol Belgesi” verilmesi şeklinde gerçekleştirilir.

Agregalarda Fabrika Üretim Kontrol Belgesi için Gerekli Şartlar Nelerdir?

Agregalar, ilgili standard kapsamında “Fabrika Üretim Kontrol Belgesine” tabidir. Sistem 2+ Uygunluk Teyit Sistemine göre Agrega üreticisinin ve Onaylanmış Kuruluşun sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

Agrega üreticisinin ilgili Agrega Standardı kapsamında kuracağı Fabrika Üretim Kontrol Sistemi, Onaylanmış Kuruluş tarafından İlk Sistem denetimine tabi tutulur. Eğer tesisin uygunsuzluğu yoksa veya tespit edilen uygunsuzluklar belirtilen sürede giderilmiş ve İlk Tip Test sonuçları uygun ise o Agrega Tesisi için “Fabrika Üretim Kontrol Belgesi” düzenlenir. Düzenlenen Fabrika Üretim Kontrol Belgesi bir yıl geçerlilik süresine sahiptir ve yılda bir Fabrika Üretim Kontrolü Gözetim denetiminden geçirilerek 1‘er yıl uzatılır.

Aybir Danışmanlık, aşağıda isimleri bildirilen Agrega çeşitlerine CE İşaretlemesi yapılması konusunda işletmelere hizmet vermektedir.

  • Beton Agregaları
  • Yol Agregaları
  • Hafif Agregalar
  • Harç Agregaları
  • Demiryolu Balastları için Agregalar

BİZDEN HABERLER

E-Bülten Kayıt

Firmamızdan haberder olmak için bültene kayıt olabilirsiniz.