ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi


Genel anlamda iş güvenliği kavramı, çalışanların, işletmenin ve üretimin her türlü tehlike ve zarardan korunmasını içermektedir.

ISO 45001 standardı, işyerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini etkileyebilecek risklerin sistematik olarak kontrol altında tutulmasını, böylece iş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş ve iş gücü kayıplarını en aza indirgeyerek, iş veriminde artışın sağlanmasını ve maliyetlerin düşürülmesini amaçlayan bir yönetim sistemi modelidir.

ISO 45001 , iş sağlığı ve güvenliği konusundaki gereklilikleri belirlemesi ile birlikte ayrıca kalite ve çevre standartları ile uyumlu, uluslararası bir standarttır. Bu sebeple ISO 45001, diğer yönetim sistemlerine rahatlıkla entegre edilebilmektedir.

BİZDEN HABERLER

E-Bülten Kayıt

Firmamızdan haberder olmak için bültene kayıt olabilirsiniz.