ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi


ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, kuruluşların faaliyetlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin, çevreyle ilgili unsurlarının, daha etkin şekilde nasıl yönetileceği konusunda kılavuzluk yapmak içinhazırlanmış ve uluslar arası alanda tanınmış bir yönetim sistemidir.

Çevre özelliklerinin ve doğal yapının korunabilmesi için çevre ile ilgili fırsatların ve risklerin verimli bir biçimde yönetilmesine zemin oluşturur ve kuruluşların çevreye verdikleri zararı da mümkün olan en az seviyeye indirerek, enerji ve hammadde tüketimini azaltmayı amaçlamaktadır.

ISO 14001, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile ortak yönetim sistemi prensiplerine sahiptir ve dolayısıyla kalite yönetim sistemine sahip olan kuruluşlar, ISO 14001 sistemini kolaylıkla mevcut sistemine entegre edebilirler.

BİZDEN HABERLER

E-Bülten Kayıt

Firmamızdan haberder olmak için bültene kayıt olabilirsiniz.